1 Eylül 2010 Çarşamba

C# (C Sharp) Değişkenler Ve Veri Tipleri

     Değişkenler genellikle bir bilgiyi hafızada tutmak ve gerektiğinde kullanmak için vardır. Örneğin birine ismini soruyorsak bunu gerektiğinde kullanabilmemiz için bir değişkene almamız gerekir. Bütün programlama dillerinde değişkenler bulunur ve farklı tiplerde tanımlanabilirler.

     Değişkenlere neden ihtiyaç duyduğumuzu bir örnek uygulama yazarak anlamaya çalışalım, örneğimizde kullanıcıya ismini sorucaz ve aldığımız bu ismi değişkene atayıp ekrana yazdırıcaz.

     Örnek;

     class Degiskenler
     {
          static void Main(string[] args)
          {
               //değişkenimiz
               string s;


               //ilk ekrandaki yazımızı yazdırdık
               Console.Write("Lütfen Adınızı Yazın: ");


               //kullanıcının ismini alıp değişkene atadık
               s = Console.ReadLine();


               //kullanıcının ismini ekrana yazdırdık
               Console.WriteLine("Merhaba " + s);
          }
     }

     Örneğimizin Görüntüsü;     Örnek kodumuzda ki değişkenimiz string s; kullanıcıdan aldığımız bilgiyi s değişkenine atayıp ekranda yazdırdık.

     Örnek kodumuzda kullandığımız  Console.Write() ve Console.WriteLine() şeklinde birbirine benzer iki farklı metod kullandık. Aralarındaki fark Console.Write() ekran çıktısını tek satır halinde verir. Console.WriteLine() ise alt satıra geçip ekran çıktısını verir. Şayet örneğimizde Console.Write("Lütfen Adınızı Yazın: "); yerine Console.WriteLine() yazmış olsaydık kullanıcı adını yazdığı zaman "Lütfen Adınızı Yazın:" cümlesinin yanında değil alt satırda görünecekti.

     Örneğimizde kullandığımız kodlardan biride Console.ReadLine(); bu metod kullanıcıdan bilgi almaya yarar, yani programa dışardan veri girişi yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder