1 Eylül 2010 Çarşamba

C# (C Sharp) Değişken Tanımı

     Değişkenler kullanılmadan önce o değişken içinde ne tür bir bilgi bulunacağı tanımlanmalıdır. Örneğin kullanıcının adını tutacağımız bir değişkenin string türünden olması gerekmektedir.

     Tanımlama Kuralları

     Değişkene verilecek ismin anlaşılır olması programın okunurluğunu kolaylaştırır. Bir değişken tanımlarken bazı kuralların göz önünde bulundurulması gerekmekterid:

     - Değişken isimleri bir harf ile başlamalıdır. Rakam veya özel işaretle başlayamaz.
       string Adi, adi2; >> Doğru
       string 1ad, 2.Adi; >> Yanlış

     - Değişken isminde boşluk bulunamaz. Bunun yerine alt çizgi işareti kullanılabilir.
       string Adi_Soyadi, Dogum_Yeri; >> Doğru
       string Adı ve Soyadi, Doğum Yeri; >> Yanlış

     - Değişken isminde sadece harfler, rakamlar ve alt çizgi karakteri bulunabilir.
       string adi_soyadi, GorevYeri, Dogum_tarihi; >> Doğru
       string adi-soyadi, gorev+yeri, dogum.tarihi; >> Yanlış

     - Değişkene verilecek isim C# komutlarından oluşamaz.
       string public; >> Yanlış
       string false; >> Yanlış

     - Değişken ismi 255 karakterden fazla olamaz.
       string Annenizin_kizlik_Soyadi; >> Doğru

     C# programlama dilinde değişken tanımlarken bu kurallara dikkat etmemiz gerekmektedir. Aksi halde yazdığımız program hata verecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder